Gebruiksovereenkomst #yeshaarshop

We LOVE to connect beauty! Wij vinden het geweldig om te zien hoe jij jouw prachtige lokken nog mooier maakt met de juiste verzorgingsproducten of styling. Omdat wij fan zijn van jouw creaties, delen we dit graag met anderen! Het kan zijn dat wij je een berichtje hebben gestuurd met de vraag of wij jouw foto mogen gebruiken op onze social-kanalen, op onze website en eventuele andere uitingen.
 
Wanneer je een foto post met in de begeleidende tekst #yeshaarshop, zouden wij graag jouw toestemming krijgen om jouw content te publiceren. Met deze toestemming verklaar je het volgende:

  • Dat wij, Haarshop, je foto mogen delen op onze website www.haarshop.nl.
  • Dat wij, Haarshop, je foto mogen delen op onze social media-kanalen. Dit zijn: Instagram, Facebook en TikTok.
  • Dat wij, Haarshop, je foto mogen gebruiken in andere communicatie, zoals in onze nieuwsbrieven.
  •  Je verleent aan ons, Haarshop, een niet-exclusief commercieel recht om de content via onze diensten of diensten van derden te gebruiken en te vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden. Hieraan zitten geen restricties of beperkingen verbonden. Je hebt geen recht op inzage of goedkeuring van het werk, de reclametekst die eraan wordt gekoppeld of het doeleinde waarvoor het wordt ingezet.
  • Dat wij, Haarshop, je foto's en video's mogen gebruiken in betaalde advertenties.

Door deze toestemming te verlenen verklaar je dat je eigenaar bent van de foto. Is de foto niet van jou en heb je al toestemming gegeven? Laat het ons dan weten via marketing@haarshop.nl.

Toestemming intrekken

Het kan natuurlijk zijn dat je van gedachten veranderd en jij je foto niet langer met ons wilt delen. Stuur dan een mailtje naar marketing@haarshop.nl.   

User agreement #yeshaarshop

We LOVE to connect beauty! We love to see how you make your beautiful locks even more beautiful with the right products and styling. Because we are a fan of your creations, we like to share this with others! We may have sent you a message asking if we can use your photo on our social channels, on our website or any other place.

When you post a photo with #yeshaarshop in the accompanying text, we would like to get your permission to publish your content. With this consent you declare the following:

  • That we, Haarshop, may share your photo on our website www.haarshop.nl.
  • That we, Haarshop, can share your photo on our social media channels. These are: Instagram, Facebook and TikTok.
  • That we, Haarshop, may use your photo in other communication, such as in our newsletters.
  • You grant us, Haarshop, a non-exclusive commercial right to use and reproduce the content via our services or services of third parties for commercial purposes. There are no restrictions or restrictions attached to this. You have no right to inspect or approve the work, the advertising text that is linked to it or the purpose for which it is used.
  • That we, Haarshop, may use your photos and videos in paid advertisements.

By granting this permission you declare that you are the owner of the photo. Is the photo not yours and have you already given permission? Then let us know via marketing@haarshop.nl.

Revoke consent

It is of course possible that you change your mind and you no longer want to share your photo with us. Send an email to marketing@haarshop.nl.